Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Ağırlıkça Ortalama Molekül Ağırlığı’ nın, Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı ’na oranı, o polimer karışımının polidispersitesi (saçınımı) veya polidispersite indisi (saçınım indisi) olarak tanımlanır:
Terim
Tanım
The ratio of weight average molecular weight to number average molecular weight of a polymer is defined as polidispersity or polidispersity index.