Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Tetrafloroetilenin yüksek basınç altında ve su ortamında serbest radikal polimerleştirilmesiyle sentezlenir. Kristalinitesi yüksek, çizgisel (lineer) ve yönlendirilebilir (orientable) bir polimerdir. Çözgen ve korozyana karşı direnci çok yüksek olup yüzey gerilimi ve sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bilinen polimerik malzemeler içerisinde dielektrik sabiti en düşük olanıdır. Mutfak gereçlerinin, hijyenik banyo ve tuvalet malzemelerinin boyanmasında kullanılan ve üzerine başka malzemelerin yapışmadığı (non-stick) boyaların yapımında kullanılır.
Terim
Tanım
Poly(tetrafluoroethylene) is synthesized by free radical polymerization of tetrafluoroethylene under high pressure and aqueous medium. It is a highly crystalline, linear and orientable polymer. Solvent and corrosion resistance is high but surface tension and friction coefficient are low. It has by far the lowest dielectric constant for all known polymeric materials. It is used in non-stick paints for painting kitchen items, hygienic bathroom and toilets.