Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polimerik yapıda olup, boyaya kesmeyle incelen bir reolojik yapı kazandırırlar. Polimerik kalınlaştırıcılar, kendi molekülleriyle bağlayıcının polimerik dallarının birbirlerine dolanması sonucunda, sıvı boya kütlesi içinde bir ağ oluşturarak pigment çökmesini de, boya akmasını da önlerler. Üzerlerinde O ve N atomları bulunan polimerik kalınlaştırıcılar, ayrıca, hidrojen bağları yaparak tiksotropik özellik de oluştururlar.
Terim
Tanım
Polymeric thickeners are polymeric in nature and impart shear-thickening to the paint. They prevent pigment settling and sagging by forming a network in wet paint by entangling themselves with polymer branches of the resin. Since polymeric thickeners contain oxygen and nitrogen atoms, they impart thixotropy to paint by forming hydrogen bonds.