Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polimer zincirinin yinelenen biriminde karbonat grubu bulunan termoplastik yapılı organik polimerler. Genellikle, Bisfenol A’nın organic karbonat (örneğin, difenil karbonat) veya fosgen gazı ile tepkimesi sonucunda elde edilir. Karbonat grubu aşağıdaki gibidir.

Terim
Tanım
Thermoplastic organic polymers with carbonate group as a repeating unit. Generally, they are produced by reacting bisphenol A with organic carbonate (diphenyl carbonate) or phosgene gas. Carbonate group is given below.