Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Başta epoksi reçineleri olmak üzere çeşitli bileşiklerle poliamidlerin kontrollü katılma tepkimeleri vermesi sonucunda oluşturulan, amid fonksiyonlu makromolekül. Poliamid katılma ürünleri, poliamidlere göre daha yüksek olan camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) nedeniyle epoksi boyaya kısmi bir fiziksel kuruma sağlayarak sertleşme hızını artırırlar.
Terim
Tanım
Amide functional macromolecules formed by controlled polyaddition of polamides with various compounds especially epoxy resins. Polyamide adducts, due to their higher glass-transiton temperature (Tg) than polyamides, provide a partial physical drying ability for epoxy resins which in turn leads to an increase in cure rate.