Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir elektroliz devresindeki anodun yüzeyinde nispeten yüksek elektriksel dirence sahip olan katı, sıvı veya gaz fazda bir katmanın toplanması sonucunda devre direncinin artması ve buna bağlı olarak elektrokimyasal süreçlerin yavaşlaması.
Katot yüzeylerinde, elektriksel iletkenliği düşük birikimler oluşması sonucunda korozyon hızının düşmesine yol açan süreç katodik polarizasyon olarak adlandırılır.
Bir elektrokimyasal hücredeki anot ya da katodun yüzeyinde, katı veya gaz fazında bir yalıtkan malzemenin birikmesiyle, devrenin akım üretmesini engelleyen olguya elektrod polarizasyonu adı verilir. Bu elektrokimyasal hücre bir korozyon pili ise, polarizasyon, oluşacak korozyonun hızını azaltır.
Terim
Tanım
Slowdown of electrochemical processes in an electrolysis circuit, as a result of increased circuit resistance due to accumulation of a liquid or gas layer with a comparably high electrical resistance on anodic surface.
Process that causes a decrease in corrosion rate as a result of less conductive depositions on cathode surfaces.
Deposition of solid or gas phase insulation materials on an anode or cathode in an electrochemical cell hinders the current generation. This phenomenon is called electrode polarization. If the electrochemical cell is a corrosion battery, polarization increases corrosion rate.