Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Metal yüzeylerin boyanın yapışması için daha uygun hale getirilmesi ve korozyon yatkınlıklarının azaltılması (pasifleştirme) amacıyla yapılan yüzey hazırlama işlemi. Fosfatlama, ya demirfosfat çözeltileri kullanılarak, daha sınırlı koruma sağlayan dönüşüm kaplamaları (conversion coatings) biçiminde veya çinko, mangan ve nikelin fosfat tuzlarının birini ya da birkaçını içeren çözeltiler kullanılarak, daha kalın kaplamalar yapacak şekilde uygulanır. İkinci durumda, daha iyi bir yapışma yüzeyi ve daha yüksek korozyon direnci sağlanır.
Terim
Tanım
Surface treatment performed to improve adhesion of coating to metal surfaces and to reduce corrosion tendency (inactivation) of metal surfaces. Phosphating is carried out either by using iron phosphate solutions resulting in more limited protection or by using solutions containing one or more of zinc, manganese and nickel phosphate salts resulting in thicker coatings. The latter case provides better adhesion and higher corrosion resistance.