Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Asetaldehitle formaldehitin bazik ortamdaki tepkimesi sonucunda elde edilen bir poliol. Alkid ve polyester reçinelerinin ham maddesi olarak kullanılır.
Kimyasal adı: Tetrametilolmetan veya 2,2-bis-(hidroksimetil)-1,3-propandiol
Kimyasal formülü:
Erime noktası: 262°C

Terim
Tanım
Polyol prepared by polymerization of acetaldehyde and formaldehyde in a basic environment. It is used as a raw material for the preparation of alkyd and polyester resins.
Chemical name: tetramethylolmethane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol
Chemical formula:
Melting point: 262°C