Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yarı küre biçimli iki temas noktası aracılığıyla boya filminin üst yüzeyine temas eden bir sarkacın periyodik hareketi, boya filminin esnek olmayan tepkisine bağlı olarak zaman içinde sönümlenir ve bir süre sonra sarkaç durur. Sarkacın durmasına kadar geçen süre, boya filminin sertliğinin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Bu değere “sarkaç sertliği” denir.
Terim
Tanım
An oscillating pendulum, which is in contact with the paint film through two semi spherical touch points, damps according to non-elastic response of the paint film in due course and eventually stops. The time passed for the swing of the pendulum to be damped, is accepted as a measure of paint film hardness.