Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir çözgenin, çözgen karışımının ya da çözgenli bir boyanın, bir kıvılcımla karşılaştığında tutuşması için, evvelce ısıtılmış olması gereken sıcaklık değeri. Isıtılan çözgenin, üstü açık bir kap içindeyken bir kıvılcımla karşılaştırılması biçiminde yapılan teste “açık kap (open cup) parlama testi”; üstü kapalı bir kaptayken kıvılcımla karşılaştırılmasıyla yapılan teste ise “kapalı kap (closed cup) parlama testi” denir.
Terim
Tanım
The temperature at which a solvent, solvent mixture or solvent borne paint is heated so that it ignites with a spark. Flash point test performed by introducing spark to a heated solvent contained in an open cup is called “open cup flash point test”, whereas if spark is introduced to solvent in a closed cup is called “closed cup flash point test”.