Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplamanın parlaklığının, belirli bir kullanım süresinin sonunda ne ölçüde korunduğunu belirten terim. Genellikle yüksek parlaklıktaki son katlar için bakılan “parlaklık korunması”, genellikle, kullanım süresi sonundaki parlaklığın, aynı yüzeyin ilk boyandığı zamandaki parlaklığına yüzde cinsinden oranı olarak belirlenir.
Terim
Tanım
A term defining the degree to which the gloss of an organic coating is retained after a period of service-life. Generally gloss retention is used for high gloss topcoats and it is the ratio in percentage of original surface gloss to the gloss after a service-life.