Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
10 ile 100 formaldehit biriminden oluşan polimer. Formaldehit gazının hem insan ve çevre sağlığı üzerindeki zararlı etkileri, hem yüksek hacimlerde kullanım ve depolanmasındaki güçlükler nedeniyle, formaldehit reçinelerinin üretiminde paraformaldehit kullanımı tercih edilir. 150°C civarında formaldehite parçalanır.
Kimyasal formülü:
Terim
Tanım
A polymer consists of 10 to 100 formaldehyde units. Not only the hazardous effects to human health and environment but also the difficulties in processing and storing of formaldehyde gas leads to paraformaldehyde use in formaldehyde resins. Paraformaldehyde decomposes into the formaldehyde at nearly 150°C.
Chemical formula: