Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yarı geçirgen bir zarın ayırdığı iki bölmeli bir kapta oluşan ozmos olayı sırasında çözünen madde derişiminin daha yüksek olduğu bölmedeki sıvı kütlesi bu yolla artar ve zar üzerinde bir basınç oluşturur. Bu basıncın, daha fazla kütle geçişine izin vermediği noktada çözgen geçişi durur. Bu noktadaki basınca da ozmotik basınç denir. Uyguladığı yüzeyde ya da kendi bünyesinde “suda çözünen” safsızlık bulunan boya filmi suya maruz kalıdığında, yarı geçirgen bir zar gibi davranabilir içine doğru su geçişi başlar. Oluşan ozmotik basınç, boya filminde blister (Kabarcıklanma) kusuruna yol açar.
Terim
Tanım
During osmosis in a cup divided into two parts by a semi-permeable membrane, liquid mass in the high solvent concentration part increases and exerts a pressure on the membrane. When this pressure is high enough and doesn’t allow any further mass transfer, the movement of solvent molecules stops. This pressure is called osmotic pressure. Paint film acts as a semi-permeable membrane and lets water migrate through itself when a water-soluble impurity exists on the substrate or in its composition. Osmotic pressure in paint films results in a paint defect called “blistering“.