Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Yarı geçirgen bir zarın, iki ayrı bölmeye ayırdığı bir kabın bölmelerinde  kimyasal bileşimleri ayni fakat derişimleri farklı iki sıvı bulunduğu düşünülsün. Zar, daha küçük olan çözgen moleküllerini geçirebiliyor, daha büyük olan çözünen moleküllerini geçirmiyor olsun. Çözgen moleküllerinin, zaman içinde, çözünen derişiminin daha az olduğu bölmeden, çözünen derişiminin daha fazla olduğu bölmeye geçmesi olayına “ozmos” denir. Bu süreçte, bir yandan da, geçişin kütle artışına yol açtığı bölmedeki basınç da artar. Sürücü kuvvet olan derişim farkıyla, direnç unsuru olan basınç farkının dengelendiği noktada ozmos sürecinde de dengeye ulaşılır.
Terim
Tanım
Think of two fluids with the same chemical composition but differing in concentration which are separated by a semi-permeable membrane. This membrane permits passage of small size solvent molecules but not the large solute molecules. Movement of solvent molecules from an area of low solute concentration to an area of high solute concentration is called “osmosis”. During osmosis, movement of solvent molecules leads to an increase in mass followed by an increase in pressure. The equilibrium in osmosis is reached when concentration difference (driving force of osmosis) and pressure difference which acts against it balance each other.