Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Aromatik ağırlıklı petrol damıtma ürünlerinin bir karışımı. Kimyasal yapısı: Net bir kimyasal yapıdan söz edilemez. Kaynama aralığı: ~180-210°C; etere göre buharlaşma sayısı: 115 (Solvesso 150 için), 148 (Shelsol AB için); özgül ağırlığı: 0,894-0,895; kırma indisi: 1,512; parlama noktası: 62°C
Terim
Tanım
Mixture of distillation products composed predominantly of aromatics. Chemical structure: No definite chemical structure.
Boiling range: ~180-210°C; Evaporation number based on the ether: 115 (for Solvesso 150), 148 (for Shelsol AB); Specific gravity: 0,894-0,895; Refractive index: 1,512; Flash point: 62°C