Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Saydam olmama durumu, ışık geçirmeme özelliği. Bir madde, yüzeyine düşen ışığın tümünü yansıtma, kırma ve soğurma yoluyla tüketiyorsa söz konusu maddenin opak olduğu ifade edilir.
Terim
Tanım
A property of matter that prevents light from passing through it or a condition of being non-transparent. If an object consumes all the light coming to it by reflection, scattering, and/or absorbtion, this object is said to be opaque.