Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
“Kuruyan yağlar” olarak adlandırılan yağlarla “kuruyan alkid”ve “yarı kuruyan alkid” olarak anılan alkidler hava oksijeniyle tepkimeye girerek, yağ asitlerindeki doymamış bağlar üzerinden polimerleşirler. Organik kaplama filmlerinin kuruması, bu işleyiş sonucunda gerçekleşmekteyse, bu sürece oksidatif kuruma, oto-oksidatif kuruma, hava oksijeniyle kuruma gibi adlar verilir.
Ayrıca Bkz. Hava kurumalı, Kuruyan yağlar, Kuruyan alkid reçineleri, Yarı kuruyan alkid reçineleri
Terim
Tanım
Drying oils, drying and semi-drying alkyds polymerize over the unsaturated bonds in the fatty acids with the oxygen in the air. If the drying of the organic coating films occurs through this mechanism, this process is called “oxidative drying”, “auto-oxidative drying” or “drying with oxygen in the air”.
See Also Air drying, Drying oils, Drying alkyd resins, Semi-drying alkyd resins