Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bazı akışkanların kıvamları, uygulanan kesme gerilmesine bağlı olarak değişebilir. Bu tür akışkanlara Nevtonyan olmayan akışkanlar denir. Nevtonyan olmayan akışkanlar, kesmeyle incelen (psüdoplastik), kesmeyle kalınlaşan (dilatant), plastik vd. davranışlar gösterirler.
Ayrıca Bkz. Kesmeyle incelen akışkanlar, Kesmeyle kalınlaşan akışkanlar, Tiksotropi
Terim
Tanım
Viscosity of some fluids may change according to the shear stress applied. These types of fluids are called “Non-newtonian fluids”. Non-newtonian fluids exhibit shear- thinning   (Pseudoplastic), shear-thickening (Dilatant) or plastic flow behaviours.
See Also Shear thinning fluids, Shear thickening fluids, thixotropy