Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sertleşmiş boya filminin, ortam neminin yıpratıcı etkisine direnci. Boyalı panellerin nem direnci testi, sıcaklığın ve bağıl nemin sabit tutulduğu kapalı test kabinlerinde yapılır. Belirli bir süre kabinde tutulan boya filminin, bu süre sonunda parlaklığında, sertliğinde, yapışmasında, görünümünde oluşan değişiklikler belirlenir. Ayrıca Bkz. Yoğuşmalı nem testi , Yoğuşmasız nem testi
Terim
Tanım
Resistance of cured paint film against degradation caused by humidity. Humidity resistance of painted film is measured in closed cabinets where temperature and relative humidity is kept constant. The change in gloss, hardness, adhesion and appereance of the film is observed after keeping it inside the cabinet for a certain time. See Also Condensing humidity test, Non-condensing humidity test