Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boya uygulanmış bir parça üzerindeki boya filminin, parçanın montajı sırasında olabilecek sıkıca tutma, tutarak kaldırma, itme gibi etkiler sonucunda hasarlanmayacak ölçüde kuruyup sertleşmesi durumu. Her parçanın montajı sırasında çok farklı etkenler söz konusu olduğundan, standart bir test yöntemi yerine amaca özel test yöntemlerinin kullanılmasıyla sıkça karşılaşılır.
Terim
Tanım
The state in paint curing at which the paint film on the item will resist deformation due to the effects from firmly grasping, handling, raising and pushing etc. Since, different parameters are taken into account in the assembly of painted items; specific test methods are often preferred instead of standard methods.