Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Selüloz türevi reçineleri, polivinil alkolü, polyester ve kısa yağlı alkid reçinelerini çözmekte kullanılan, ayrıca sulu organik kaplamalarda yardımcı çözgen (co-solvent) olarak kullanılan bir glikol eter esteri.
Kimyasal adı: Propilen glikol monometil eter asetat
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 146°C; etere göre buharlaşma sayısı: 33; özgül ağırlığı: 0,966; kırma indisi: 1,4020; parlama noktası: 45°C
Terim
Tanım
Glycol ether acetate that dissolves cellulose derivatives, polyvinyl alcohol, polyester and short oil alkyd resins. In addition, it is used as co-solvent in waterborne organic coatings.
Chemical name: propylene glycol monomethyl ether acetate
Chemical formula:

Boiling point: 146°C; Evaporation number based on the ether: 33; Specific gravity: 0,966; Refractive index: 1,4020; Flash point: 45°C