Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Asetonun çözdüğü polimer gruplarına, biraz daha düşük çözücülükle etki eden keton.
Kimyasal adı: 4-metil pentan-2-on (MIBK kısaltmasıyla da anılır).
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 117°C; etere göre buharlaşma sayısı: 7,0; özgül ağırlığı: 0,801; kırma indisi: 1,3958; parlama noktası: 14°C
Terim
Tanım
It is a ketone having less solvency effect on polymers that acetone can dissolve.
Chemical name:4-Methylpentan-2-one (abbreviated as MIBK).
Chemical formula:
Boiling point: 117°C; Evaporation number based on the ether: 7,0; Specific gravity: 0,801; Refractive index: 1,3958; Flash point: 14°C