Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Metil glikolün kullanıldığı alanlarda kullanılan bir eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono metil eter asetat, metoksietil asetat (Methyl cellosolve acetate olarak da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 145°C; etere göre buharlaşma sayısı: 35; özgül ağırlığı: 1,005; kırma indisi: 1,4019; parlama noktası: 47°C
Terim
Tanım
Ether acetate used in similar areas as methyl glycol. Due to the potential risks to human health, its use is restricted.
Chemical name: Ethylene glycol monomethyl ether acetate; 2-Methoxyethyl Acetate (also known as methyl cellosolve acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 145°C; Evaporation number based on the ether: 35; Specific gravity: 1,005; Refractive index: 1,4019; Flash point: 47°C