Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Selüloz türevi reçineleri, polivinil asetatı, epoksi reçinelerini çözmekte kullanılan glikol eter. İnsan sağlığına yönelik riskleri nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono metil eter ; 2-metoksi etanol (Methyl cellosolve olarak da anılır)
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 124,5°C; etere göre buharlaşma sayısı: 34; özgül ağırlığı: 0,964; kırma indisi:1,4021; parlama noktası: 37°C
Metil glikolün kullanıldığı alanlarda kullanılan bir eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono metil eter asetat, metoksietil asetat (Methyl cellosolve acetate olarak da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 145°C; etere göre buharlaşma sayısı: 35; özgül ağırlığı: 1,005; kırma indisi: 1,4019; parlama noktası: 47°C
Terim
Tanım
Glycol ether that dissolves cellulose derivatives, epoxy resins and polyvinyl acetate. Due to the potential risks to human health, its use is restricted.
Chemical name: Ethylene glycol monomethyl ether; 2-Methoxyethanol (also known as methyl cellosolve)
Chemical formula:

Boiling point: 124,5°C; Evaporation number based on the ether: 34; Specific gravity: 0,964; Refractive index: 1,4021; Flash point: 37°C
Ether acetate used in similar areas as methyl glycol. Due to the potential risks to human health, its use is restricted.
Chemical name: Ethylene glycol monomethyl ether acetate; 2-Methoxyethyl Acetate (also known as methyl cellosolve acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 145°C; Evaporation number based on the ether: 35; Specific gravity: 1,005; Refractive index: 1,4019; Flash point: 47°C