Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Asetonla benzer çözücülük özelliklerine sahip, bir miktar daha az uçucu keton.
Kimyasal adı: Bütan-2-on (MEK kısaltılmış adıyla da anılır)
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 79,6°C; etere göre buharlaşma sayısı: 2,6; özgül ağırlığı: 0,805; kırma indisi. 1,3788; parlama noktası: -1°C
Terim
Tanım
It is a ketone analogous to acetone having similar solvency but volatile.
Chemical name: butan-2-one (abbreviated as MEK).
Chemical formula:
Boiling point: 79,6°C; Evaporation number based on the ether: 2,6; Specific gravity: 0,805; Refractive index: 1,3788; Flash point: -1°C