Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bütanolle tepkimeye sokularak modifiye edilen melamin formaldehit reçineleri. Bütillenmiş melamin formaldehit reçineleri, uyuşurlukları, görece düşük yüzey gerilimleri ve buna bağlı olarak da oluşturdukları yüksek film kalitesi nedeniyle çok yaygın kullanılırlar. Ancak, görece yüksek molekül ağırlıkları nedeniyle yüksek katılı sistemlerde kullanılmazlar.
Melaminle formaldehidin polimerleşmesi sonucunda oluşurlar. Fırın kurumalı organik kaplamalarda en yaygın kullanılan çapraz bağlayıcılardır. Boya çözgenlerinde çözünürlüğünü ve polimerik uyuşurluğu artırmak amacıyle çeşitli alkollerle modifiye edilerek kullanılırlar.
Terim
Tanım
Melamine formaldehyde resins modified by reacting with butanol. Butylated melamine formaldehyde resins are widely used because of their compatibility and high film quality due to their comparably low surface tension. However, they are not used in high solid systems because of their high molecular weights.
Polymerization products of melamine and formaldehyde. They are the most common cross linkers in baking systems. Melamine formaldehyde resins are modified with various alcohols to increase solubility in paint solvents and compatibility with polymers.