Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bütanolle tepkimeye sokularak modifiye edilen melamin formaldehit reçineleri. Bütillenmiş melamin formaldehit reçineleri, uyuşurlukları, görece düşük yüzey gerilimleri ve buna bağlı olarak da oluşturdukları yüksek film kalitesi nedeniyle çok yaygın kullanılırlar. Ancak, görece yüksek molekül ağırlıkları nedeniyle yüksek katılı sistemlerde kullanılmazlar.
Metanolle tamamen eterleşmeye tabi tutulan monomerik melamin formaldehit. Düşük molekül ağırlığı ve hem organik çözgenlerde hem de suda çözünür olması, yüksek katılı boya girdisi olarak kullanılmasına imkan verir. Tamamen eterleşmiş olması nedeniyle, bütillenmiş MF reçinelerine göre daha düşük olan tepkime yatkınlığını arttırmak için boya formüllerine asit katalizör eklenmesini gerektirir.
Amonyağın mevcudiyetinde ürenin ısıtılmasıyla elde edilen ve melamin formaldehit reçinelerinin üretiminde kullanılan simetrik triazin bileşiği.
Kimyasal adı: 1,3,5-Triamino-2,4,6-triazin

Erime noktası: 354°C
Melaminle formaldehidin polimerleşmesi sonucunda oluşurlar. Fırın kurumalı organik kaplamalarda en yaygın kullanılan çapraz bağlayıcılardır. Boya çözgenlerinde çözünürlüğünü ve polimerik uyuşurluğu artırmak amacıyle çeşitli alkollerle modifiye edilerek kullanılırlar.
Terim
Tanım
Melamine formaldehyde resins modified by reacting with butanol. Butylated melamine formaldehyde resins are widely used because of their compatibility and high film quality due to their comparably low surface tension. However, they are not used in high solid systems because of their high molecular weights.
Monomeric melamine formaldeyde subjected to complete etherification with methanol. Its low molecular weight and solubility in both water and organic solvents enables its usage as high solid content coating input. Because it is completely etherified, acid catalysts need to be added to the coating formulations in order to enhance the reaction tendency, which is lower compared to butylated melamine formaldehyde resins.
Symmetrical triazine compound synthesized by heating up urea in the presence of ammonia. It is primarily used in the production of melamine formaldehyde resins.
Chemical Name: 1,35,-Triamino-s-2,4,6-triazine

Melting Point: 354°C
Polymerization products of melamine and formaldehyde. They are the most common cross linkers in baking systems. Melamine formaldehyde resins are modified with various alcohols to increase solubility in paint solvents and compatibility with polymers.