Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yarı dolu bir şarap şişesi çalkalandıktan sonra ağzı kapalı olacak şekilde başaşağı döndürülürse, bir süre sonra, şişe içindeki şarabın, yer çekimine karşı, yan yüzeylere “tırmandığı” gözlenir. Fizikokimyasal mekanizmasını, 1900’lü yılların başında İtalyan fizikçi Carlo Marangoni’nin çözümlemesi nedeniyle bu olgu “Marangoni Olayı” olarak anılır. Kısmen şarap dolu şişenin yan iç yüzeylerinde ince bir yaş film halinde mevcut olan şarabın içindeki alkol sudan daha hızlı buharlaşır. Bunun sonucunda, o bölgelerdeki filmde alkol oranı azalıp su oranı artar. Saf suyun yüzey gerilimi, saf etanolün yüzey geriliminden yüksektir. Dolayısıyla, alkolün buharlaşarak terkettiği sıvının yüzey gerilimi artar. Yüzey gerilimi daha düşük olan şarap kütlesinden, yan yüzeylerdeki daha yüksek yüzey gerilimli ince sıvı filmine doğru bir şarap akışı oluşur ve Marangoni olayı gerçekleşir.
Terim
Tanım
When a closed half-filled bottle of wine, turned upside-down after shaking, it is seen that the wine in the bottle starts to climb the walls of bottle. Since, Italian physicist Carlo Marangoni explained the physicochemical mechanism lying under this phenomenon at the beginning of 1990’s, it’s called Marangoni effect. Alcohol in the thin wet film on the lateral surface of partially full bottle of wine evaporates more rapidly than water. Hence, alcohol amount decreases in these parts, resulting in increase in water concentration. The surface tension of pure water is higher than that of pure ethanol. Therefore, the surface tension of the liquid film from which alcohol evaporated increases. Then, a flow gradient occurs from the bulk part of wine which has lower surface tension, to the thin film layer on the sides with higher surface tension.