Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Doymamış polyester reçinesinin veya epoksi reçinesinin bağlayıcı olarak kullanıldığı, spatulayla uygulanan ve sertleşme sonucunda çok yüksek sertliklere erişen macunlara halk arasında verilen ad.
Uygulama yüzeylerinin içerebildiği pürüz, çatlak ve çukurların doldurulması amacıyla kullanılan ve kritik pigment hacim derişiminin (CPVC) üzerinde dolgu içeren organik kaplama malzemesi. Macunlar, yüksek viskoziteleri nedeniyle spatula ve silindirlerle uygulanabilirler.
Yalıtım amaçlı macunlar, inşaat sanayiinde, orijinal oto ve oto tamir sektöründe, uçak sanayiinde, deniz taşıtları sektöründe kullanılırlar. Ana kullanım amaçları, boyanan nesnenin ek yerlerindeki ve birleşme noktalarındaki boşlukları esnek bir biçimde doldurarak su, nem, kimyasal, gaz geçişini önlemek yani maddî yalıtımı sağlamak; esnek ve (bazı türlerde) gözenekli yapısıyla titreşimleri emerek ses yalıtımını sağlamak ve bazı durumlarda da düşük ısıl iletkenliğiyle ve (bazı türlerde) gözenekli yapısıyla ısı yalıtımını sağlamaktır.
Terim
Tanım
Name given to putties that unsaturated polyester resins or epoxy resins are used as binders and that reaches to very high stiffness after spatula application and drying.
Organic coating material that contains extenders above the Critical Pigment Volume Concentration (CPVC). Putties are used to fill holes, cracks, and eliminate roughness on the substrate. Putties can be applied using spatula and rollers due to their high viscosity.
Insulating putties found applications in automotive OEM, automotive refinish aerospace industry and water craft industry. Main purpose of using insulating putties is to prevent transfer of water, humidity, chemical and gas by elastically sealing of edge joint points and junction points of coated objects. Furthermore, providing a sound insulation by its flexible and porous (some types) structure and again providing heat insulation by its low heat conductivity and porous (some types) structure are the main purposes of using insulating putties.