Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Omurgası üzerine eklenen yağ asitleri iki veya daha fazla doymamışlık içeren alkid reçineleri, hava oksijeniyle sertleşen filmler verme yatkınlığına sahiptirler. Genel kabule göre, omurgası üzerindeki yağ asitlerinin ortalama kuruma indisi 70 ve üzerinde olan alkid reçineleri “kuruyan” olarak adlandırılır.
Bünyesinde yarı kuruyan yağlar bulunan alkid reçineleri.
Terim
Tanım
Alkyd resins, that contain two or more unsaturated fatty acids on their backbone, tend to form films that harden by air oxygen. Alkyd resins, containing fatty acids with average drying index of 70 or higher, are classified as drying alkyd resins.
Alkyd resins containing semi-drying oils in their backbone.