Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Gliserinin, üzerlerinde doymamışlık içermeyen veya çok sınırlı doymamışlık içeren yağ asitleriyle tepkimeye girmesi sonucunda oluşan yağların genel adı. Kurumayan yağlar için, kuruyan yağlarda olduğu türden objektif bir tanım yoktur. Ancak, pratik açıdan, içerilen yağ asitlerinin bünyesinde 1 veya daha az ortalama doymamışlık olan yağlar, “Kurumayan yağlar” olarak sınıflandırılabilir.
Terim
Tanım
General name for oils obtained by reaction of glycerine with fatty acids that do not contain unsaturation or contain limited unsaturation. There is no distinct definition of non-drying oils as in the case of drying oils. However, oils with an average unsaturation value smaller than or equal to one double bond per one fatty acid chain, are practically classified as “non-drying oils”.