Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Kuruyan yağların tanımlanmasında, Grieves’in “kuruma indisi” genel kabul görür:

Kuruma İndisi=(2 çift bağlı yağ asidi yüzdesi)+2x(3 çift bağlı yağ asidi yüzdesi)

Kuruma indisi 70’ten büyük yağlar, kuruyan yağlardır. Grieves’in formülü, konjuge doymamışlığı olan yağ asitlerini içeren yağlara uygulanamaz. Kuruma yatkınlığını belirlemede “iyot değeri”nden de yararlanılır.
Terim
Tanım
Grieves’ “drying index” is widely accepted to define drying oils:

Drying index=(Percentage of fatty acids with 2 double bonds)+2*(Percentage of fatty acids with 3 double bonds)

Oils having a drying index greater than 70 are classified as drying oils. Grieves’ formula cannot be applied to oils containing conjugate unsaturated fatty acids. “Iodine value” is also utilized to identify drying tendency.