Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Elektrokimyasal açıdan daha aktif olan bir metal veya alaşım, korunmak istenen daha değerli metal eşya ile bir korozyon devresi oluşturacak biçimde temas ettirilirler. Bu durumda, aktif metal anot konumuna geçer ve belli bir hızla korozyona uğrayarak zamanla tükenir. Bu arada diğer metalin korozyona uğraması engellenmiş olur. Devreye bağlanıp anot konumuna geçen malzemeye “kurban anot” adı verilir.
Terim
Tanım
Valuable metal objects, which need to be protected, are connected to electrochemically more active metals or alloys to construct a corrosion circuit. In that case, the active metal behaves as the anode and is depleted by corrosion at a certain rate. Meanwhile, the other metal is protected from corrosion. The material connected to the circuit to behave as the anode is called the sacrificial anode.