Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Boyanacak metal, beton vd. yüzeylerin kir, yağ, pas vd.’den arındırılması ve boya tutunmasını iyileştirmek için yüzeyin pürüzlendirilmesi amacıyla yapılan yüzey hazırlama işlemi. Kumlama işleminde silika içeriği çok yüksek kumlar, sert metalik aşındırıcılar, daha duyarlı yüzeyler için (örn: Uçak gövdesi) fındık kabuğu, plastik granül, vd, basınçlı hava yardımıyla, boyanacak yüzeye püskürtülürler. Bu tür yüzey hazırlama ile ilgili olarak SSPC (Steel Structures Painting Counsel) tarafından yayımlanan standartlar sanayide yaygın olarak kullanılırlar.
Terim
Tanım
Surface preparation treatment performed to remove dirt, oil, rust etc. from application surfaces (metal, concrete etc), and to increase surface roughness for improved adhesion. For sand blasting process, high silica sand, hard metalic abrasives; for more sensitive surfaces (e.g., plane bodies) hazelnut shells, plastic granules etc. are sprayed to the surface via pressurized air. Regarding sand blasting, SSPC (Steel Structures Painting Counsel) standards are widely used in industry.