Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Aromatikçe zengin petrollerden ve kömür katranından elde edilen çözgen. Boya sanayiinde, ksilen adıyla kullanılan çözgen, aslında formüllü üç izomerin karışımıdır.

Boya sanayiinde kullanılan karışım ksilenin bazı özellikleri şöyle verilebilir:
Kaynama aralığı: 137-143°C; etere göre buharlaşma sayısı: 13; özgül ağırlığı: 0,871; kırma indisi: 1,4980; parlama noktası: 25°C
Terim
Tanım
Solvent obtained from high aromatic content petroleum and coal tar. The solvent, that is known by the name xylene in coating industry, is in fact a blend of three isomers having the chemical formula .

Some properties of xylene blend used in the coating industry are as follows:
Boiling range: 137-143°C; evaporation number relative to ether: 13; specific gravity: 0,871; refractive index: 1,4980; flash point: 25°C