Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Herhangi bir renk için aletsel olarak belirlenen X, Y ve Z üçlü uyarıcı değerlerini, toplamı biri veren ondalık kesirlere dönüştürmek suretiyle elde edilen renk parametreleri. Böylelikle, rengi üç boyutta tanımlayan üçlü uyarıcı değerler yerine, iki boyutlu daha basit bir renk koordinat sistemi oluşturulmuş olur.
Terim
Tanım
Color parameters obtained by converting measured X, Y and Z values of any color to decimal numbers that sum up to 1. This way, instead of three parameters, an easier two-dimensional color coordinate system is obtained.