Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Elmas uç üzerine bir ağırlık yükleyerek organik kaplama filminde bir batma izi bırakarak ölçülen sertlik. Knoop sertliği, ucun üzerindeki ağırlığı oluşturan kütlenin, ortaya çıkan batma izinin alanına bölünmesiyle hesaplanır.
Terim
Tanım
Hardness measured by marking the coating film using a diamond tip that carries a certain weight. Knoop hardness is calculated by dividing the mass, that applies the weight, by the area of the mark observed on the surface.