Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sanayi ortamlarındaki yoğun baca atıklarının yol açabildiği kükürt dioksitin asidik yıpratma etkisine karşı boyaların direncini öngörmek amacıyla yürütülen özel bir korozyon testi.
Terim
Tanım
Special corrosion test performed to estimate the resistance of coatings to corrosive effects of sulfur dioxide from chimney waste.