Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir maddenin birbirine komşu konumdaki parçacıklarını, farklı büyüklükte paralel kuvvetler uygulamak suretiyle, birbirine göre farklı hızlara sahip kılarak ayırma (Örneğin, günlük hayatta, makasın iki bacağının, kağıt yüzeyine dik iki zıt yönde kuvvet uygulayarak kağıt parçasını kestiğini söyleriz. Bu kuvvetlere “kesme kuvvetleri” adı verilir. Bir karıştırıcıyla boya karıştırılırken de, karıştırıcı bıçağı tarafından, boya kütlesine kesme kuvvetleri uygulanır.).
Kesme kuvvetine maruz kaldığında (örneğin karıştırma veya çalkalama altında) kıvamları azalan yani incelen akışkanlardır. Kesme kuvveti ortadan kalktıktan hemen veya bir müddet sonra tekrar başlangıçtaki yüksek kıvamlarını kazanırlar. Eski kıvamlarına geri dönmeleri hemen olmayıp bir müddet sonra gerçekleşen psüdoplastik akışkanlara tiksotropik akışkanlar adı verilir. Boyaların önemli bir bölümü bu davranış özelliğine sahiptirler.
Karıştırma, çalkalama vd. kesme kuvvetlerine maruz kaldıklarında kıvamları artan yani kalınlaşan akışkanlardır. Kesme kuvveti ortadan kalktıktan sonra başlangıç kıvamlarına geri dönerler. Yüksek oranda pigment içeren bazı pigment pastaları bu davranışı gösterirler.
Terim
Tanım
Separation of a substance’s neighbouring particles from each other by applying different parallel forces causing different particle velocities. (e.g., knives of scissors cut a piece of paper by applying forces in two opposite directions normal to paper surface. These forces are called shear forces. Shear force is applied to the paint formulation by mixer blade while mixing.)
Fluids that undergo a viscosity decrease upon exposure to shear force (e.g., mixing or shaking). They regain their original viscosity after removal of the shear force. Pseudoplastic fluids regaining their viscosity a while after shear force removal are called thixotropic fluids. An important portion of coatings demonstrate thixotropic behaviour.
Fluids that undergo a viscosity increase upon exposure to shear force (e.g., mixing or shaking). They regain their original viscosity after removal of the shear force. Some pigment pastes with high pigment loading demonstrate shear thickening behaviour.