Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Doğal kauçuk ve lastik de denir. Kauçuk ağacının (hevea brusiliensis) özsuyunun su uçurulduktan sonra kalan kısmı. Kimyasal olarak poliizoprenden oluşan kauçuk, kükürt bileşikleriyle çapraz bağlanarak çok dayanıklı bir elastomere dönüşür. Kükürt bileşikleriyle çapraz bağlanma işlemine vulkanizasyon, bu işleme uğratılan kauçuğa da vulkanize kauçuk adı verilir.
Doğal kauçuğun klorla tepkimesi sonucunda elde edilen, %65 civarında klor içeren, aromatik çözgenlerde çözünebilen sert termoplastik reçine. Kimyasal direnci ve su direnci dikkat çekicidir. Sentetik kauçuğun klorlanmasıyla elde edilen benzer işleve sahip ticari ürünler de mevcuttur.
Terim
Tanım
Remainder of the juice of rubber tree (Hevea brusiliensis) after evaporation. Rubber, chemically composed of polyisopyrene, crosslinks with sulfur compounds forming a high resistance elastomer. Process of crosslinking with sulfur compounds is called vulcanization, and rubber that undergoes vulcanization is called vulcanized rubber.
Hard thermoplastic resin that is obtained from reaction of natural rubber with chloride, containing approximately 65% chloride and that is soluble in aromatic solvents. It has superior chemical resistance and water resistance. There are also some commercial products obtained from chlorination of synthetic rubber.