Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Korozyona uğraması istenmeyen bir metal, bir elektrolitik devrenin katodu haline getirilerek korozyon hızının çok yavaşlaması sağlanır. Bu yönteme katodik koruma adı verilir. Katodik koruma, korunacak metali bir inert elektrotla devre yapacak hale getirdikten sonra dışarıdan gerilim uygulanarak katot yapmak suretiyle sağlanabilir. Bir başka yöntem de, korunacak metali, daha aktif bir metalle (buna kurban anot adı verilir) bir elektrokimyasal pil oluşturacak biçimde bağlamaktır.
Terim
Tanım
A metal object, desired to be protected from corrosion, is made the cathode of an electrolytic circuit and therefore, corrosion rate is decreased dramatically. This method is called cathodic protection. Cathodic protection can be obtained by constructing a circuit with the metal to be protected and an inert electrode; and using the metal as the cathode by applying a voltage. Another method is to connect the metal object with a more active metal (called sacrificial anode) to form an electrochemical cell.