Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Karine, gemi gövdelerinin sürekli suyun altında kalan omurga bölümüne denir. Bu nedenle, karinenin dış yüzeyleri, sürekli olarak, tuzlu suyun, biyolojik birikintilerin, gemi hareket halindeyken veya deniz dalgalıyken oluşan sürtünmenin etkisi altında kalır.
Terim
Tanım
Main part of a ship that is always submerged in the sea. For this reason, outer surface of the carine is always exposed to salty water, biological accumulation, and friction when the ship is on the move or the sea is rough.