Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boya filmi içinde hapis kalan gaz ve çözgen buharının, kısmen sertleşmiş filmi terkederken açtığı delik, filmin kısmen yayılması sonucunda yayvan bir çukurcuğa dönüşebilir. Bu yüzey kusuru “küvetçik” olarak adlandırılır. Küvetçik kusuruna, içinde çözgen buharı ve hava hapis kalmış olan fırın kurumalı boya filmleriyle, içinde karbon dioksit gazı hapis kalmış olan poliüretan boya filmlerinde rastlanır.
Terim
Tanım
A round shaped dent on dry paint film. A hole, formed by gas or solvent vapor trapped in the coating film while leaving the film, can grow into a larger semi-spherical concavity as a result of partial levelling of the film. This surface defect is called “cuvette”. This defect is mainly encountered in oven-cured coatings containing trapped air or solvent vapor, and polyurethane coating films with trapped carbon dioxide in them.