Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yüksek sıcaklıkta kürlenen bir organik kaplamanın öngörülenden fazla süre ve/veya sıcaklık altında öngörülenin üzerinde sertleşmeye uğraması.
Yüksek sıcaklıkta kürlenen organik kaplamaların, yetersiz sıcaklık ve süreye maruz kalması sonucunda yetersiz sertleşmesi.
Uygulamayla, akışkan organik kaplamanın yüzeyde oluşturduğu filmin, polimerleşme tepkimeleri sonucunda termoset karakterli bir sert filme dönüşmesi süreci.
Terim
Tanım
Excess hardening of a high temperature cured coating as a result of curing for a longer time and/or at higher temperatures than required.
Insufficient drying of high temperature cured organic coatings as a result of insufficient temperature or exposure times.
Process of transformation of an organic coating film to a rigid film of thermosetting character as a result of polymerization reactions.