Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplama malzemesinin, içerdiği bağlayıcının parçalanacağı veya yanacağı sıcaklığa kadar ısıtılmasıyla kül oranı belirlenir. Bu amaçla, 2 gr’lık örnek 800°C sıcaklıkta 5-6 saat süreyle ısıtılır ve kalan kül miktarının orijinal örnek miktarına yüzde oranı “kül oranı” olarak belirlenir.
Terim
Tanım
Ash content is determined by heating the organic coating material up to the temperature at which its binder decomposes or burns. For this purpose, a 2 gr sample is heated at 800°C for 5-6 hours, and ash content is calculated as the percentage ratio of residual ash amount to the original sample amount.