Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Boyanın içerdiği bağlayıcıların çapraz bağlanmasıyla çözünmez boya filmleri oluşturulmak amaçlanır. Bu yöntemle, sertleştirilmiş filmlerde, bulunan bağlayıcıların ne oranda çapraz bağlandıklarının belirlenmesi, boya filminin kullanım alanındaki performansı üzerinde çok etkili olur. Bunun için, film içinde kalan çapraz bağlanmamış bağlayıcıyı çözebilecek bir çözgen ya da çözgen karışımı seçilir. Yüzeyden kazınan boya filmi parçaları, bu çözgen (karışımı) ile buhar fazında ekstraksiyona tabi tutularak, çapraz bağlanmaya uğramadığı için çözünen bağlayıcılar ve bunlara tutunan pigment ve dolgu gibi bileşenler filmden uzaklaştırılır. Kalan kısmın başlangıçtaki örnek miktarına göre ağırlıkça yüzde oranı, boyanın jel kesri olarak belirlenir.
Terim
Tanım
Formation of insoluble coating films is aimed by crosslinking binders present in the coating formulation. Determination of crosslinking ratio of coating film has influence on the performance of the film after application. In order to determine this ratio, a solvent or solvent blend is chosen to dissolve the unreacted binder left in the film. Pieces of coating film, scraped from the surface, are extracted with the chosen solvent (blend) and unreacted binder is removed from the film together with the pigments and fillers attached to it. Percentage ratio of remaining sample weight to the initial sample weight is called the gel fraction.