Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Hint yağındaki OH grupları üzerinden boya bağlayıcılarıyla hidrojen bağları kurma yatkınlığında olan bu katkılar, boyaya tiksotropik bir yapı kazandırırlar. Boya üretimi sırasındaki yüksek sıcaklıklara hassas olmaları, zayıf yanlarını oluşturur.
Terim
Tanım
Castor oil derivatives, having tendencies to establish hydrogen bonds with the binders over their OH groups, provide the coating with a thixotropic structure. Sensitivity to high temperatures applied during paint production can be noted as their weakness.