Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Hint yağının dehidrate edilmesiyle elde edilen ve eşlenik (konjuge) konumda iki çift bağ içeren, kuruyan yağ özelliğine sahip bir hint yağı türevi. Ayrıca Bkz. Hint yağı
Ricinus communis adı verilen tohumlardan elde edilen bitkisel yağ. İçeriğindeki yağ asitlerinin % 90’a yakınını OH fonksiyonlu ve tek doymamışlıklı risinoleik asitin oluşturması nedeniyle, fırın kurumalı veya iki bileşenli alkid boyaların yapımında kullanılır. Dehidratasyon yöntemiyle, molekülünden bir H2O eksilen hint yağı, bu işlem sonucunda OH grubunu ve bir H atomunu yitirir. OH ve H kaybının ardından oluşan yeni karbon=karbon çift bağıyla, çift bağ sayısı ikiye çıktığı için yeni molekül kuruyan yağ özelliğini kazanır ve “dehidrate hint yağı ” olarak ayrıca kullanılır.
Hint yağındaki OH grupları üzerinden boya bağlayıcılarıyla hidrojen bağları kurma yatkınlığında olan bu katkılar, boyaya tiksotropik bir yapı kazandırırlar. Boya üretimi sırasındaki yüksek sıcaklıklara hassas olmaları, zayıf yanlarını oluşturur.
Terim
Tanım
Castor oil derivative, obtained by dehydrating castor oil, containing two conjugate double bonds and demonstrating drying oil properties. See Also Castor oil
Vegetable oil obtained from seeds of Ricinus communis. It is used in production of oven dried or two component coatings as OH functional and monounsaturated ricinoleic acid constitutes almost 90% of the fatty acids it contains. During dehydration, castor oil loses one OH group and one H atom, thus losing one H2O from its molecule. This results in the formation of a new carbon-carbon double bond and since number of double bonds increases to two, the molecule turns into a drying oil which is called and separately used as “dehydrated castor oil”.
Castor oil derivatives, having tendencies to establish hydrogen bonds with the binders over their OH groups, provide the coating with a thixotropic structure. Sensitivity to high temperatures applied during paint production can be noted as their weakness.