Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sıvı boyanın, basınçlı hava yardımıyla küçük damlacıklara parçalanarak yüzeylere püskürtülmesi esasına dayanan uygulamalar. Havalı sprey tabancaları kullanılarak, 2,5-5,5 atm. arasındaki hava basıncı vasıtasıyla yapılan uygulamalar, özellikle sanayi boyaları uygulamalarında yaygınlıkla kullanılır. Havalı püskürtme uygulamalarıyla, boya 20-50 mikrometre çapındaki damlacıklar halinde püskürtülür.
Terim
Tanım
Applications based on breaking and spraying the liquid paint in tiny droplets to surfaces with the help of pressurized air. Spray applications performed by air spray guns using pressurized air at 2,5-5,5 atm. are widely used especially for industrial coating applications. In air spray applications, paint is sprayed in droplets of 20-50 micron diameter.