Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Bitkisel ve hayvansal yağların yapısında doğal olarak bulunur. Sentetik eldesi, propilenin yükseltgenmesiyle yapılır. Alkid reçineleri üretiminde en yaygın olarak kullanılan polioldür.
Kimyasal adı: Propan-1,2,3-triol veya 1,2,3-propantriol
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 18,2°C; kaynama noktası: 290°C
Terim
Tanım
Glycerine occurs naturally in structures of vegetable and animal fats. Synthesis is achieved by oxidation of propylene. It is the most widely used polyol in alkyd resin production.
Chemical name: Propane-1,2,3-triol or 1,2,3-propanetriol
Chemical formula:

Melting point: 18,2°C; boiling point: 290°C